معنی کلمه کیسه زباله یکبار مصرف به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کیسه زباله به انگلیسی in دسامبر 8, 2019

معنی کلمه کیسه زباله یکبار مصرف به انگلیسی می شود Disposable Trash Bag

کیسه زباله یکبار مصرف به انگلیسی چی میشه؟ – Disposable Trash Bag به فارسی

Leave a Reply