آدرس و مشخصات پایدار پلاستیک

by فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله in نوامبر 14, 2019

آدرس و مشخصات پایدار پلاستیک

تهران-شهرک صنعتی شمس اباد-خیابان نگارستان-خیابان گلبن18

56232314

نقشه

آیا شما در مراکز فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله فعالیت دارید و در لیست قرار نگرفته اید؟


برای اضافه شدن به لیست مراکز فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله تماس بگیرید 09395254747

Leave a Reply