آدرس و مشخصات دارا پلاستیک غرب

by فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله in نوامبر 14, 2019

آدرس و مشخصات دارا پلاستیک غرب

تهران-خیابان سرو شرقی-خیابان ابشار-مقابل کوچه کوهسار

26740509

نقشه

آیا شما در مراکز فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله فعالیت دارید و در لیست قرار نگرفته اید؟


برای اضافه شدن به لیست مراکز فروشندگان و تولیدکنندگان کیسه زباله تماس بگیرید 09395254747

Leave a Reply